Cutlery & Chopsticks

Malas Chopsticks Red
2.500 BHD
Chopsticks Bamboo
2.000 BHD
Stainless Steel Fork / S
1.000 BHD
Stainless Steel Tea Spoon
3.000 BHD
Stainless Steel Table Spoon
3.000 BHD
Stainless Steel Table Knife
3.000 BHD
Stainless Steel Mini Fork
1.250 BHD
Beech Mini Spoon
2.000 BHD